Opłaty

Czesne – 800,00/miesiąc

Płatne z góry, przelewem do 5-go dnia każdego miesiąca na konto placówki.

(Czesne obejmuje: opiekę, wyżywienie, zajęcia dodatkowe)

*** UWAGA WAŻNA INFORMACJA ***

Z dniem wpisu naszej placówki do rejestru żłobków w Gminie Śrem złożone zostanie pismo do Burmistrza Śremu Pana Adama Lewandowskiego z prośbą o udzielenie dotacji celowej na każde dziecko zamieszkałe w gminie Śrem, które objęte będzie opieką w Niepublicznym Żłobku „Uszatek”

W przypadku przyznania w/w dotacji stawka czesnego zostanie obniżona!

DANE DO PRZELEWU

KLUB KREATYWEGO ROZWOJU DZIECKA

Anna Zagrajek, Paulina Lewandowska spółka cywilna

ul. Paderewskiego 8A

63-100 Śrem

18 9084 0003 2001 0000 3046 0001

Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka

Tytułem: imię i nazwisko dziecka, miesiąc

Wyprawka plastyczna – opłata jednorazowa

50,00 – opłata na okres roku szkolnego wnoszona przy zapisie dziecka do żłobka  

(zakup materiałów plastycznych)