Opłaty

Opłaty

Czesne  – 800,00/miesiąc 

Płatne z góry, przelewem do 5-go dnia każdego miesiąca  na konto placówki. 

(Czesne obejmuje: opiekę, wyżywienie, zajęcia dodatkowe) 

DANE DO PRZELEWU

KLUB KREATYWEGO ROZWOJU DZIECKA 

Anna Zagrajek, Paulina Lewandowska spółka cywilna 

ul. Paderewskiego 8A

63-100 Śrem 

18 9084 0003 2001 0000 3046 0001

Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka 

Tytułem: imię i nazwisko dziecka, miesiąc

Wyprawka plastyczna 100,00 zł. 

 opłata jednorazowa wnoszona przy zapisie dziecka do żłobka 

(zakup materiałów plastycznych)