Plan dnia

6:30 – 8:00
Schodzenie się dzieci do żłobka, zabawy grupowe i indywidualne, zabawy swobodne, zabawy integracyjne, kontakty z rodzicami.
8:00 – 8:15
Poranna gimnastyka – zabawy muzyczno – ruchowe, integracyjno – ruchowe, ruch przy muzyce.
8:15 – 8:25
Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne, organizacyjno – porządkowe.
8:25 – 8:50
Śniadanie
8:50 – 9:00
Czynności higieniczne, organizacyjno – porządkowe.
9:00 – 10:20
Zajęcia organizowane w sali i/lub na dworze – zajęcia dodatkowe, spacery, zabawy: przy muzyce, taneczne, ruchowe, konstrukcyjno – manipulacyjne, rozwijające mowę, ćwiczące koncentrację uwagi, kształtujące umiejętność współdziałania, rozwijające kompetencje komunikacyjne, zajęcia plastyczne.
10:20 – 10:30
Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne, organizacyjno – porządkowe.
10:30 – 10:50
Obiad I danie – zupa
10:50 – 11:00
Czynności higieniczne, organizacyjno – porządkowe, przygotowanie do leżakowania.
11:00 – 12:50
Leżakowanie, czuwanie nad snem dziecka, bajkoterapia, muzykoterapia.
12:50 – 13:00
Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne, organizacyjno – porządkowe.
13:00 – 13:30
Obiad II danie
13:30 – 13:40
Czynności higieniczne, organizacyjno – porządkowe.
13:40 –14:50
Zabawy grupowe i indywidualne, zabawy swobodne, zabawy integracyjne.
14:50 – 15:00
Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne, organizacyjno – porządkowe.
15:00– 15:15
Podwieczorek
15:15 – 15:25
Czynności higieniczne, organizacyjno – porządkowe.
15:25 – 16:30
Zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci, kontakty z rodzicami.