Plan dnia

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci do żłobka, zabawy grupowe i indywidualne, zabawy swobodne, zabawy integracyjne, kontakty z rodzicami.

8:00 – 8:15 Poranna gimnastyka – zabawy muzyczno – ruchowe, integracyjno – ruchowe, ruch przy muzyce.

8:15 – 8:25 Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne, organizacyjno – porządkowe.

8:25 – 8:50 Śniadanie

8:50 – 9:00 Czynności higieniczne, organizacyjno – porządkowe.

9:00 – 10:20 Zajęcia organizowane w sali i/lub na dworze – zajęcia dodatkowe, spacery, zabawy: przy muzyce, taneczne, ruchowe, konstrukcyjno – manipulacyjne, rozwijające mowę, ćwiczące koncentrację uwagi, kształtujące umiejętność współdziałania, rozwijające kompetencje komunikacyjne, zajęcia plastyczne.

10:20 – 10:30 Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne, organizacyjno – porządkowe.

10:30 – 10:50 Obiad I danie – zupa

10:50 – 11:00 Czynności higieniczne, organizacyjno – porządkowe, przygotowanie do leżakowania.

11:00 – 12:50 Leżakowanie, czuwanie nad snem dziecka, bajkoterapia, muzykoterapia.

12:50 – 13:00 Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne, organizacyjno – porządkowe.

13:00 – 13:30 Obiad II danie

13:30 – 13:40 Czynności higieniczne, organizacyjno – porządkowe.

13:40 –14:20 Zabawy grupowe i indywidualne, zabawy swobodne, zabawy integracyjne.

14:20 – 14:30 Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne, organizacyjno – porządkowe.

14:30 – 14:50 Podwieczorek

14:50 – 15:00 Czynności higieniczne, organizacyjno – porządkowe.

15:00 – 16:30 Zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci, kontakty rodzicami.