Polityka prywatności

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Niepubliczny Żłobek “Uszatek” przy ul. Paderewskiego 8 A, 63- 100 Śrem , tel. 607 862 060.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wykonywania czynności związanych z organizacją pracy (rekrutacji dzieci do żłobka, ewidencji dzieci, prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej, w celach sprawozdawczych) w celu realizacji umów o sprawowanie opieki i edukacji, w celu kontaktu z rodzicami, opiekunami prawnymi, osobami upoważnionymi do odbioru dzieci;

Podstawą przetwarzania jest zawarta z nami umowa lub dobrowolna zgoda, wyrażona przez osobę, której dane dotyczą lub w imieniu której ją wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a,b  RODO);

Nie przekazujemy danych osobowych poza granicę kraju ani do organizacji międzynarodowych;

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji świadczonych przez nas usług i sprawowania opieki nad dziecmi. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości świadczenia usług.